Sex vikna námskeið í stjórnsýslurétti

Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála kynnir:

Stjórnsýsluréttur fyrir starfsfólk stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga

 
Í sautjánda skiptið býður Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við Háskóla Íslands upp á sex vikna námskeið um stjórnsýslulögin og stjórnsýslurétt fyrir það starfsfólk ríkis (ráðuneyta og ríkisstofnana) og sveitarfélaga sem kemur að meðferð mála og undirbúningi ákvarðana í stjórnsýslunni. Þótt námskeiðið sé fyrst og fremst ætlað ólöglærðum getur það einnig nýst lögfræðingum til upprifjunar. Nemendur munu lesa kennslurit, hlýða á fyrirlestra, taka þátt í umræðum og leysa verkefni sem farið verður sameiginlega yfir í tímum. 
 
Þátttökugjald er kr. 69.800-
 

Þessu námskeiði er lokið. Ef áhugi er fyrir upptöku þess vinsamlegast hafið samband, stjornsyslaogstjornmal@hi.is

Kennarar: Umsjónarmaður er Hafsteinn Þór Hauksson dósent við Lagadeild Háskóla Íslands. Aðrir kennarar eru Ásthildur Valtýsdóttir lögfræðingur í forsætisráðuneytinu, Oddur Þorri Viðarsson lögfræðingur í forsætisráðuneytinu, Særún María Gunnarsdóttir skrifstofustjóri hjá umboðsmanni Alþingis og Tryggvi Gunnarsson, umboðsmaður Alþingis.
 
Kennsluefni: Aðal kennslurit námskeiðsins er ritið Málsmeðfeðferð stjórnvalda eftir Pál Hreinsson (Fons Juris, Reykjavík 2019), sem nemendur þurfa að afla sér. Öðru efni verður dreift rafrænt til nemenda. Nemendum er einnig bent á rit Trausta Fannars Valssonar: Stjórnsýslukerfið (Fons Juris, 2019).
 
Tímasetning: Kennt verður í alls 54 kennslustundir, í 12 skipti tvisvar í viku á þriðjudögum og fimmtudögum milli kl. 13:00- 16:00. Námskeiðið hefst 9. febrúar og því lýkur 18. mars. 
Vegna heimsfaraldurs Covid-19 verður námskeiðið að þessu sinni rafrænt og fer kennsla fram í gegnum fjarfundarbúnað. Námskeiðið er sent út í beinu streymi en einnig er boðið upp á upptökur sem aðgengilegar eru í 3 vikur eftir að námskeiðinu líkur.
 
Á námskeiðinu verður farið yfir málsmeðferðarreglur sem notaðar eru við töku stjórnvaldsákvarðana á fyrsta stjórnsýslustigi. Helstu lög sem kennd verða eru stjórnsýslulög nr. 37/1993 og upplýsingalög nr. 140/2012 auk þess sem gerð verður grein fyrir ýmsum óskráðum meginreglum stjórnsýsluréttarins.
 
Meginmarkmið námskeiðsins er að nemendur öðlist skilning og nái tökum á helstu réttarreglum um meðferð stjórnsýslumála þar sem taka á stjórnvaldsákvarðanir. Því meginmarkmiði má skipta upp í tvö undirmarkmið:
 
1. Þekking / skilningur
  • Að nemendur þekki meginhugtök stjórnsýsluréttarins.
  • Kunni þær meginreglur sem stjórnsýslukerfi ríkisins er byggt á.
  • Kunni þær málsmeðferðarreglur sem fylgja ber við töku stjórnvaldsákvarðana.
  • Öðlist innsýn í meginvandamál stjórnsýslunnar við meðferð stjórnsýslumála og geri sér grein fyrir þeim leiðum sem eru færar til þess að leysa þau.
2. Færni / leikni
  • Nemendur nái valdi á því að beita málsmeðferðarreglum stjórnsýsluréttarins.
  • Nemendur gera raunhæf verkefni sem farið verður yfir í tíma.
  • Nemendum ber að taka virkan þátt í umræðum í tímum.
Námsefnislisti: Birt með fyrirvara um breytingar:
 
Bækur og bókahlutar:
1) Páll Hreinsson: Málsmeðferð stjórnvalda (Fons Juris, Reykjavík 2019).
2) Starfsskilyrði stjórnvalda. Forsætisráðuneytið, Reykjavík 1999. (Skýrslan er aðgengileg á www.althingi.is/altext/125/s/0376.html).
3) Greinar sem sendar verða nemendum.
 
 
Umsagnir þátttakenda frá síðasta námskeiði:
 
„Sem starfsmaður á stjórnsýslustofnun get ég fullyrt að á hverjum degi námskeiðsins voru teknir fyrir hlutir sem nýttust mér með beinum hætti við vinnu. Í kjölfar þessa námskeið er því ljóst að ég mun geta tekist á við mín störf af meira öryggi.“
 
„Ég var gríðarlega ánægður með alla kennara. Þeir voru allir með mikinn áhuga á að miðla, þeim fannst gaman og ég upplifði það. Þá verður námsefnið skemmtilegra.“
 
„Mjög gott námskeið, ætti næstum að vera skyldufag fyrir starfsmenn í íslenskri stjórnsýslu.“
Þú ert að nota: brimir.rhi.hi.is