NORKOM 2022

Image
Aðalbygging Hí í sumarlegu umhverfi

NORKOM 2022

Välkomna till NORKOM 2022 i Islands Universitet (Háskóli Íslands)

Öppet för registrering nu!

 

Tid och plats: 24. nov. 2022 9:00 – 25. nov. 2022 15:00, University of Iceland

Statsvetenskapliga Institutionen och Institutet för Politik och Administration vid Islands Universitet, i samarbete med Universitetet i Akureyri, välkomnar dig till Island på 31:e NORKOM konferensen. 

Konferensavgiften är 24000 ISK. I avgiften ingår måltider och kaffe under konferensen samt det traditionella Julbordet.

 

Program

Konfernsen äger rum at University of Iceland in Reykjavík (Islands Universitet).

Torsdag 24:e november

9.00-9.30           Registrering i Stapi – Ligger längst norr (mot centrum) på Universitets campus, mot Hringbraut.

9.30-10.00         Velkomst i Stapi rum 210

10.00-12.15       Arbetsgrupper,

 • Arbetsgrupp 1, Stapi rum 217
 • Arbetsgrupp 2, Setberg Rum-Suðurberg
 • Arbetsgrupp 3, Stapi rum 216
 • Arbetsgrupp 4, Stapi rum 210
 • Arbetsgrupp 5, Stapi rum 107

12.15-13.15       Lunch, Háma Háskólatorg - Universitets campus - reserverad område i Litla Torg.

13.15-14.45       Arbetsgrupper 

15.00-15.30       NORKOMS årsmöte, Stapi rum 210

15.30                 Kaffepaus, Litla torg i Háskólatorg, Universitets campus

16.00-17.00       Plenum föreläsning. Litla torg i Háskólatorg, Universitets campus

Titel: The role of municipalities before, during and after disasters – the Icelandic context.

I föredraget framhävs vilka utmaningar det innebär att leva med farlig natur. Här introduceras krishantering i detta samband samt beskrivs hur kommuner får hjälp med att reagera – ett speciellt fokus är på ganska så nyligt fall i Árborg kommun på södra Island.

Föredraget hölls av Dr. Sólveig Thorvaldsdóttir specialist i disaster management. Sólveig är civilingenjör, MS i jordbävningsriskteknik, samt PhD i Disaster Management System Design. Hon är medlem i ICE-SAR räddningateamet sedan 1979 samt ledare av ICE-SAR international USAR teamet. Hon är f d direktör av Islands ”National Disaster Management Agency”.

19.30 Middag i arbetsgrupperna

 • Arbetsgrupper 1 and 2, Caruso, Austurstræti 22
 • Arbetsgrupp 3, Forréttabarinn, Nýlendugata 14
 • Arbetsgrupp 4, Slippbarinn, Mýrargata 2
 • Arbetsgrupp 5, Höfnin, Geirsgata 7

 

Fredag 25:e november

9.30-10.15          Arbetsgrupper

 • Samma lokaler som på torsdagen förutom
 • Arbetsgrupp 2, är nu i Stapi rum 108

10.15-10.30       Kaffe mm.

10.30-12.00       Arbetsgrupper

12.00-13.00       Lunch, Háma - Universitets campus - reserverad område i Litla Torg.

13.00-13.45       Arbetsgrupper

19.30                  Den traditionella JulmiddagenPlats: Jörgensen, Kitchen and Bar Laugavegur 120, 105 Reykjavík

 

Praktisk information i samband med arbetsgrupper

Arbetsspråket på konferensen är normalt Dan/Nor/Sve, I år har vi dock en arbetsgrupp där engelska är språket och de övriga är fyra – totalt fem grupper.  På konferensen förväntas deltagarna ge kommentarer på bidragen från övriga deltagare i sina grupper. Grupperna är indelade efter teman i den mån det har varit möjligt.

Enligt traditionen äter folk i arbetsgrupperna middag tillsammans på torsdagskvällen. Vi har förbokat restauranger i Reykjavík centrum. Denna middag ingår inte i konferensavgiften.

Viktiga datum!

Deadline för registrering och betalning av konferensavgiften är 10. november.

Distribution av papers inom grupper: 20. november

Angående resande

Deltagare arrangerar sina egna resor. Det finns gott om hotell, pensionat eller Airbnb inom gångavstånd från Universitetet.

Island är dock populärt resmål, även på höst och vintrar så att vi rekommenderar att folk arrangerar sina resor och boende förr än senare.

För att komma till Reykjavík från Keflavík Airport rekommenderar vi att folk tar flygbussar som går till och från flygplatsen.

Besöka Island

Arrangörer

Fagligt innehåll/Akademiskt program:

Eva Marín Hlynsdóttir

Grétar Þór Eyþórsson

Logistik/praktisk information:

Gústaf Adolf Skúlason

Welcome to NORKOM 2022 at the University of Iceland

Registration is now open!

 

Time and place: 24. Nov. 2022 9:00–25. Nov. 2022 15:00, University of Iceland

The Faculty of Political Science and Institution of Politics and Administration at the University of Iceland in collaboration with the University of Akureyri, welcome you to Iceland for the 31st NORKOM conference. 

The conference fee is 24000 ISK. Included in the fee are meals during the conference and the traditional Christmas buffet.

 

Program

The Conference takes place at the University of Iceland in Reykjavík.

Thursday 24th of November

9.00-9.30           Registration, Stapi - University campus

9.30-10.00         Welcome speech in Stapi 210

10.00-12.15        Working groups

 • Working group 1, Stapi Room 217
 • Working group 2, Setberg Room-Suðurberg
 • Working group 3, Stapi Room 216
 • Working group 4, Stapi Room 210
 • Working group 5, Stapi Room 107

12.15-13.15       Lunch, Háma Háskólatorg -University campus- Litla Torg reserved space

13.15-14.45       Working groups 

15.00-15.30       General meeting, Stapi 210

15.30                 Coffee break, Litla torg in Háskólatorg, University campus

16.00-17.00       Keynote speech Dr. Sólveig Thorvaldsdóttir, Litla torg in Háskólatorg, University campus

The role of municipalities before, during and after disasters – the Icelandic context.

The talk will address the challenge of living with natural hazards. Introduce an approach to disaster risk management and discuss how to support municipalities, special focus will be on the recent efforts in the Arborg municipality in South of Iceland.

Speaker is Dr. Sólveig Thorvaldsdóttir specialist in disaster management. She is a Civil engineer, MS in earthquake-risk engineering, and PhD in Disaster Management System Design. She is a member of ICE-SAR rescue teams since 1979. Team Leader of ICE-SAR international USAR team. Former director of the Icelandic National Disaster Management Agency.

19.30                Working groups dinners  

 • Working group 1 and 2, Caruso, Austurstræti 22
 • Working group 3, Forréttabarinn, Nýlendugata 14
 • Working group 4, Slippbarinn, Mýrargata 2
 • Working group 5, Höfnin, Geirsgata 7

 

Friday the 25th of November

9.30-10.15         Working groups

 • Working group 2, Stapi Room 108
 • Other groups same rooms

10.15-10.30       Coffee break

10.30-12.00       Working groups

12.00-13.00       Lunch, Háma - University campus, reserved seats in Litla torg in Háskólatorg

13.00-13.45       Working group

19.30                 Christmas buffet, Jörgensen, Kitchen and Bar Laugavegur 120, 105 Reykjavík

 

Practical information in relation to working groups

The working language of the conference is normally Dan/Nor/Swe, but this year we also have one English speaking group out of five working groups. This conference is different from many other conferences as participants are expected to give detailed comments on fellow participants papers within their working groups. The working groups are thematically organized as much as possible.

Traditionally working groups have dinner together on the first day of conference (Thursday evening). The conference organizers have pre-booked restaurants in the city center. This dinner is not included in the conference fee. 

Important Dates

Deadline for registration and payment of conference fee: 10. November

Distribution of papers within working groups: 20 November

Travel Arrangements

Participants make their own travel arrangements. There is an abundance of hotels, guesthouses, and Airbnb’s within walking distance from the university. However, as Iceland is a popular tourist destination, we kindly suggest that people make their travel arrangements as soon as possible.

To get from Keflavík Airport to Reykjavík we would suggest making use of any of the scheduled airport shuttles.

Visit Iceland

Organizers

Academic program and content:

Eva Marín Hlynsdóttir

Grétar Þór Eyþórsson

Logistics/practical information:

Gústaf Adolf Skúlason

 

Read more about NORKOM