Loftslagsmál: Verkefni, tækifæri og skyldur sveitarfélaga, ríkisstofnana og fyrirtækja í opinberri eigu

Image
""

Loftslagsmál: Verkefni, tækifæri og skyldur sveitarfélaga, ríkisstofnana og fyrirtækja í opinberri eigu

Vekjum athygli á að námskeiðið fer einungis fram í fjarnámi. Fjarnámið er sent út í beinu streymi og einnig verður upptaka af námskeiðinu aðgengileg fyrir fjarnema eftir að því lýkur.

  • Þriðjudaginn 8. febrúar, kl. 9.00-12.00 
  • Þátttökugjald: kr. 19.500.- 

Umsjónarmaður og fyrirlesari

  • Stefán Gíslason umhverfisráðgjafi hjá UMÍS ehf. Environice

 
Um námskeiðið

Í lögum um loftslagsmál, nr. 70/2012 með síðari breytingum, segir m.a. í 5. gr. c: „Stjórnarráð Íslands, stofnanir ríkisins, fyrirtæki í meirihlutaeigu ríkisins og sveitarfélög skulu setja sér loftslagsstefnu. Stefnan skal innihalda skilgreind markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda og kolefnisjöfnun starfseminnar ásamt aðgerðum svo að þeim markmiðum verði náð.“
 
Á námskeiðinu verður fjallað um loftslagsstefnu opinberra aðila og fyrirtækja, leiðir til að mæta þessum kröfum, um eðli loftslagsvandans og um ýmis tækifæri sem til staðar eru til að gera enn betur á þessu sviði en kveðið er á um í lögum.

Markmið

Markmiðið með námskeiðinu er að þátttakendur öðlist yfirsýn og skilning á þeim skyldum sem sveitarfélögum, Stjórnarráði Íslands, stofnunum ríkisins og fyrirtækjum í opinberri eigu bera lögum samkvæmt á sviði loftslagsmála. Fjallað verður um kröfur laganna, hvernig hægt sé að uppfylla þær og móta stefnu í þeim efnum. Enn fremur verður fjallað um eðli loftslagsáskorana og um tækifæri til að ná meiri árangri en lög kveða á um.
 
Markhópur

Stjórnendur og sérfræðingar með ábyrgð á stefnumótun, umhverfis- og loftslagsmálum hjá ráðuneytum, sveitarfélögum, stofnunum ríkisins og fyrirtækjum í meirihlutaeigu opinberra aðila.

Um fyrirlesara 

Stefán Gíslason er umhverfisstjórnarfræðingur að mennt og síðustu rúm 20 ár hefur hann rekið eigið fyrirtæki í umhverfisráðgjöf, Umhverfisráðgjöf Íslands – eða Environice, með höfuðstöðvar í Borgarfirði.

Áður starfaði hann m.a. í 12 ár sem sveitarstjóri á Hólmavík. Helstu viðfangsefni Stefáns og samstarfsfólks hans hjá Environice tengjast loftslagsmálum og úrgangsmálum. Þau hafa einkum sinnt verkefnum fyrir ráðuneyti, stofnanir og sveitarfélög, en einnig í nokkrum mæli fyrir samtök af ýmsu tagi og einstök fyrirtæki.